субота, 24. април 2010.

UVODNA REČ

Dragi prijatelji,

godinama smo gledali samovolju, zloupotrebe i kršenje zakona jednog broja čelnih ljudi Elektrodistribucije u Somboru, na čelu sa „večitim“ direktorom Aleksandrom Malivukom i njegovim pomoćnikom Zoranom Simendićem. Smatramo da je došlo vreme da se nagomilane nepravilnosti javno razotkriju, kao i da o svemu budu obavešteni javnost i rukovodstvo EPS-a. Zato otvaramo ovaj BLOG kako bi svi zaposleni u Elektrodistribuciji, kao i svi građani Sombora, mogli da ostave svoje komentare i svoja saznanja o navedenim nepravilnostima direktora Malivuka i malog broja njegovih najbližih saradnika. Vaši komentari mogu da budu potpisani ili nepotpisani. Šaljite ih elektronskim putem, sa bloga, koji možete da posetite na adresi:

www.razotkrivanjeeps.blogspot.com

Molimo vas da komentari ne sadrže vulgarnosti, da budu sažeti i da se drže teme.

Grupa za zaštitu ugleda EPS-a Sombor

OBAVEŠTENJE:

Dragi prijatelji,

kako je broj komentara prešao 200, najnovije komentare možete da pratite tako što ćete nakon poslednjeg (200-tog po redu) komentara ispod ovog uvodnog teksta, kliknuti na natpis "najnovije". Na isti način, klikom na natpis "stariji" ili "najstariji", vraćate se na početne komentare (prvih 200).